BETALINGSREGELING VIA OPLEIDINGSSCHOOL JOLANGE - DERMA CODES GROOTHANDEL & IMPORTEUR

Bij de inschrijving dient direct aanbetaald te worden. Jolange Opleidingen hanteert een maximumtarief van €400,-. Voor opleidingen tot €400,- dient dus het gehele opleidingsbedrag voldaan te worden.

De aanbetaling behoort aan het einde van het inschrijfformulier via IDEAL gedaan te worden. Wanneer er geen beschikking is tot IDEAL kan het bedrag worden overgemaakt naar rekeningnummer (IBAN): NL66RABO0323472818 t.n.v. Jolange Opleidingen te Rotterdam (BIC: RABONL2U) onder vermelding van je naam en de opleiding. Het restant van het lesgeld dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Afbetalingsregeling:

Staat er op de opleidingspagina dat een betalingsregeling mogelijk is? Kijk dan hier wat de mogelijkheden zijn.

Studiekostenaftrek:

Jolange Opleidingen is vrijgesteld van btw. 

Studiekosten zijn in veel gevallen aftrekbaar van je inkomstenbelasting. De volgende kosten zijn aftrekbaar:
-          examengeld
-          Kosten voor studieboeken of vakliteratuur

Voldoe je aan de volgende eisen, dan kom je in aanmerking voor het aftrekken van bovengenoemde studiekosten:
-          Jij of jouw fiscale partner maakten de kosten voor je studie
-          Jouw opleiding was gericht op je beroep of je toekomstige beroep
-          Er was sprake van een leertraject (je studeert onder begeleiding of toezicht)

De totale scholingskosten overschrijden een drempelbedrag van € 250,- per jaar en zijn gemaximeerd tot een bedrag van € 15.000,-.

Meer informatie over de aftrek van studiekosten via de Belastingdienst? Klik hier.